EAST PROPERTY

Välkommen till EASTPROPERTY. Vi förmedlar fastighetsinvesteringar i Ungern. På grund av vår lokala närvaro i Budapest, har vi en gedigen kännedom om denna ytterst spännande marknad. 

Efter en fastighetsbubbla som ledde till värdeökningar på över 12% per år under hela nittiotalet och de första åren av 2000-talet, har marknaden nu hamnat på mycket gynnsamma nivåer, även för investeringar mot kortare horisonter på 3-5 år. Jämfört med de större städerna i Sverige, kan man t.ex. i eleganta Budapest köpa stora praktfulla klassiska våningar väldigt billigt, oftast för under en miljon SEK.

Uthyrningsmarknaden fungerar bra och genererar en sund avkastning för den som inte vill nyttja sin investering själv. EASTPROPERTY arbetar med beprövade lokala partners både för underhåll, facility management och uthyrning.  

 

Våra priser för privata kunder:

Eftersom vi vill att Du ska få bäst pris, så jobbar vi inte på % av köpeskillingen som t.ex. en mäklare, utan tar ut en fast avgift för vår service, som ser ut som följande:

 

A) Property Scouting:

Presentation av 6 objekt enligt er specifikation, samt kommentar per objekt ang uthyrbarhet och värdestegringpotential

SEK 500.- / objekt

 

B) Property Show:

Organisering av alla visningar under en förutbestämd tidsperiod på 3-4 dagar

SEK 500.- / objekt

 

C) Commercial Negotiation:

Förhandling av köpeskillingen fram till bindande föravtal (pre contract)

SEK 3.000 fast / objekt +

SEK 1.000 / % sänkning av utropspriset / objekt

 

D) Finalising of Purchase Contract

Beredställande av advokat, bokning av notar, samt deltagande och förande av förhandlingar i samråd med- och som representant av köpare. Köpeavtal på ungerska / svenska

SEK 20.000.- / objekt

 

E) Facility Services:

- property management

- uthyrning

- hotline 24h

- nyckeltjänst

- hjälp med hantverkare etc.

ovan tjänster kan beställas enligt överenskommelse

Du kan naturligtvis också bara beställa en del av ovan, om du t.ex. vill gå fram "step by step". Vad vi är bra på är att "skilja agnanrna från vetet", och verkligen hitta de lägenheter som har bra potential och bra pris, vilket är svårt att göra om man sitter lite längre bort.