basfakta fastigheter i Budapest och Ungern

Välkommen till vår faktablogg. Bloggen som både ger dig den bakgrundsinformation om fastighetsmarknaden i Ungern, främst Budapest, som är nödvändig innan du köper något här. Meningen är att vi går fram distrikt för distrikt, för att sedan lämna huvudstade och tala om investeringar i slott och herresäten, samt objekt vid Balatonsjön.

"Här" säger jag, eftersom jag sedan år 2000 - med få undantag - är bosatt i denna fantastiska stad. Jag har jobbat med fastigheter i många år, dels hos Chicagobaserade Golub Real Estate and Property Investment, samt som Regionschef Östeuropa hos Regus Busness Centre, en av världens största aktörer inom kontorsfastighetsmarknaden. 

Fastighetsmarknaden i Budapest är högintressant både ur historisk som ur segmentationssynpunkt. Om man jämför med t.ex. Stockholm, där man köper bostadsrätter, alltså rätten att bo i en av lägenheterna i en annars gemensamt ägd fastighet, köper man i Ungern (som faktiskt i större delen av världen) äganderätten till själva lägenheten. En stor skillnad, som jag vill återkomma till vid ett senare tillfälle.

Prisskillnaden mellan billigast och dyrast är mycket högre än i Sverige - marknaden är ytterst diversifierad. I stockholms kommun kostar billigaste ettan omkring 750.000, medan den dyraste kostar 3.000.000 - fyra gånger så mycket. Om vi tar bort de billigaste och dyraste 15%-en, så ligger marknaden för ettor i Stockholm mellan en och två miljoner, dvs en spread på 33% omkring medianen, 1,5miljoner.

I Budapest kostar billigaste ettan 90.000 SEK (och med detta köper du fastigheten för all framtid - utan avgifter varje månad!), medan den dyraste kostar 1.600.000 SEK - sjutton gånger så mycket som den billigaste.

En annan viktig skillnad är att man i Ungern förhandlar NEDÅT vid en fastighetsaffär. Man kan alltså lungt utgå ifrån att utropspriset kommer att minska med minst 10% innan man slår till. Svenska köpare har i det förgångna varit glada om de fick objektet till utropspriset varvid den ungerska säljaren förvånades starkt av att köparen inte ville förhandla! En kulturell skillnad som blir dyr om man inte vet om den.

 

22 maj 2013