Budapests 23 distrikt: VIII

Distrikt åtta är en hård nöt att knäcka. Å ena sidan ligger distriktet "guldriktigt" mitt i staden, och har några verkligt vackra och spännande delar; å andra sidan är "åttan" ("nyócker") stadens Rosengård, med flest våldsbrott per invånare - även om det i Budapest som helhet är mycket fredligare än t.ex i centrala Stockholm. I många städer runt jorden ligger områden med liknande befolkningsmix som åttonde distriktet, mest i utkanten av städer, men här har man helt enkelt "glömt" att satsa på förnyelse och stadsplanering i ett område som ligger lika centralt som t.ex Söder Mälarstrand i Stockholm - en ganska unik situation.

Ur investeringssynpunkt talar vi här om att ha lång andhämtning. Att köpa ett helt flervåningshus eller ett våningsplan av ett hus i åttonde, kan kosta så lite som ett radhus i utkanten av Göteborg, men vara ytterst spännande på 15-25 års sikt, då principen "läga läga läga" kommer att bära investeringen. Tills dess heter det dock att ligga lågt och inte förvänta stora pengar i hyresintäkter eller i värdestegring.

De innersta delarna av åttonde distriktet, området runt Nationalmuseum, Radiohuset, Kalvintorget och Astoria ligger lite bättre till när det gäller husens tillstånd och grannarnas sociala standing - där hittas liknande förutsättningar som i sjunde distriktet fast till kanske 20% lägre pris. 

22 maj 2013