Basfakta Budapest

 

Budapests 23 distrikt: VII

22 maj 2013

Det sjunde distriktet är också ett av de mindre, innerstadsdistrikten. I princip består inre delen av sjunde distriktet av det forna judiska bostadsområdet, som i slutskedet av andra världskriget också blev till Budapests ghetto. Världens andra största synagoga (efter den i New York) står just här. Om man söker efter ett område med "feeling" i [...]


Budapests 23 distrikt: VIII

22 maj 2013

Distrikt åtta är en hård nöt att knäcka. Å ena sidan ligger distriktet "guldriktigt" mitt i staden, och har några verkligt vackra och spännande delar; å andra sidan är "åttan" ("nyócker") stadens Rosengård, med flest våldsbrott per invånare - även om det i Budapest som helhet är mycket fredligare än t.ex i centrala Stockholm. I [...]


Budapests 23 distrikt: I-IV

22 maj 2013

Som ni kan se, har Budapest 23 distrikt. Av hävd skrivs dessa alltid med romerska siffror, även i annonser och sedan i eventuella köpeavtal. Historiskt sett är distrikten - liksom i Paris - anordnade i en snäckform inifrån och ut, med slottet (vár) ovanför Donau på den västra sidan som "distrikt I". Denna snäcka har [...]


Budapests 23 distrikt: VI.

22 maj 2013

Det sjätte distriktet, i princip paradgatan, boulevarden, "Andrássy út", samt 3-4 gatustråk både till höger och till vänster om denna "Budapests Kungsgata", är ett av Budapests mindre distrikt, men ett av de hetaste platserna för investeringar - åtminstone de senaste 20 åren. Stadens dyraste kvadratmeterpriser betalas än idag antingen uppe i slottskvarteret eller just här, [...]


Budapests 23 distrikt: V.

22 maj 2013

Det femte distriktet, "belváros", dvs innerstan, är stadens medelpunkt och landets finansiella och politiska centrum. Här hittar vi bl.a. parlamentet och näst intill alla bankers och försäkringsbolags huvudkontor. Ni som har varit som turister i Budapest ska föreställa er området liggandes öster om Donau, med marknadshallen som gräns i söder, och ringvägen, "körút" som gräns [...]


basfakta fastigheter i Budapest och Ungern

22 maj 2013

Välkommen till vår faktablogg. Bloggen som både ger dig den bakgrundsinformation om fastighetsmarknaden i Ungern, främst Budapest, som är nödvändig innan du köper något här. Meningen är att vi går fram distrikt för distrikt, för att sedan lämna huvudstade och tala om investeringar i slott och herresäten, samt objekt vid Balatonsjön. "Här" säger jag, eftersom [...]